Diagnóza

Keď žena kvôli klimakterickým ťažkostiam vyhľadá lekára, tak lekár najprv urobí dôkladné zistenie anamnézy a gynekologické vyšetrenie. K tomu patrí vyšetrenie oblasti genitálií a palpačný nález, ako aj cytologické vyšetrenie vaginálneho tkaniva. Pomocou krvného vyšetrenia sa dajú zistiť ženské pohlavné hormóny ako estradiol, estrón a folikulostimulačný hormón.

Hormonálna liečba klimakterického menštruačného krvácania sa obmedzuje na tie pacientky, u ktorých sa s absolútnou istotou vylúčili organické príčiny krvácania, hlavne rakovina ženských pohlavných orgánov. Ak existuje podozrenie na rakovinu ženských pohlavných orgánov, tak sa to zisťuje pomocou vyšetrenia ultrazvukom, abráziou (= výškrab) alebo laparoskopiou. Včasné zistenie rakoviny ženských pohlavných orgánov je najdôležitejšou úlohou diagnostiky.

Dôležitá je aj diagnostická priebežná kontrola osteoporózy. Merateľným kritériom stupňa osteroporózy je index hustoty kostí. Pomocou merania hustoty kostí a röntgénového vyšetrenia, väčšinou zápästia, sa dá v súčasnosti osteoporóza zistiť.